اقدامات ايمني

خطر برق گرفتگي:

استفاده نادرست از دستگاه تامين اختلاف پتانسيل مي تواند خطر برق گرفتگي و مرگ داشته باشد. قبل از شروع كار با دستگاه تامين اختلاف پتانسيل كليه تمهيدات ايمني در نظر گرفته شود. كليه اتصالات، بخصوص سيستم ارت را بررسي نموده و از صحت آنها مطمئن شويد.

جهت آشنايي با بحث ولتاژ بالا، مقالات زير را مطالعه نماييد.

نكات ايمني در ولتاژ بالا

ولتاژ بالا

سيم كشي مناسب، حفاظت از جان

چگونگي تست سيستم زمين

توجه: مطالب این صفحه جهت اطلاع درج گردیده و این شرکت فروشنده تجهیزات مرتبط با تست ارت نمی باشد.

 

خطر پاشيدن محلولهاي پليمري:

محلول داخل شيلنگهاي متصل به سيستم پمپ سرنگي (به خصوص هنگام استفاده از سرنازلهاي با قطر كم) تحت فشار مي باشد، كه مي تواند منجر به خروج شيلنگ از محل اتصال به نازل و پاشيدن محلول پليمري به اطراف شود. در هنگام استفاده جهت جلوگيري از پاشيده شدن محلول پليمري به صورت، حتماً درب هاي دستگاه بسته باشد يا در غير اينصورت از عينك و محافظ صورت استفاده نماييد.

 

توضيحات دستگاه

طريقه رفع عيوب و اشكالات احتمالي

دستورالعمل استفاده از دستگاه الكتروريس

تصاوير دستگاه الكتروريس داراي كنترل پانل

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact