طريقه رفع عيوب و اشكالات احتمالي

به منظور رفع اشكالات احتمالي قبل از تماس با شركت از راهنماي زير استفاده نماييد.

راه حل/پيشنهاد

علت

مشكل/ايراد

با احتياط برق را به پريز بزنيد. كابل برق دستگاه وصل نيست. دستگاه برق ندارد.
كليد روشن خاموش پشت دستگاه را بررسي نماييد.  دستگاه خاموش است. كابل برق دستگاه وصل است ولي دستگاه روشن نسيت.
بايستي كليد / فيوز تعويض شود. خرابي كليد / سوختن فيوز دستگاه كليد پشت دستگاه روشن است ولي چراغ آن روشن نمي شود.
راه حل اول:
 • وسيله خارجي جدا شود يا سيني حائل جابجا شود.
 • در صورت خرابي موتور اسكن يا فاصله بايستي با شركت تماس گرفته شود.
 • در صورت قطع شدن يا خارج شدن تسمه بايستي با شركت تماس گرفته شود.

راه حل دوم: بايستي با شركت تماس گرفته شود.

توجه: در صورت باقيماندن نمايشگر در حالت SET Zero به مدت بيش از 10 ثانيه، جهت عدم آسيب به موتورها، دستگاه را خاموش نموده و علت را بررسي نماييد.

دليل اول:عدم حركت سيستم اسكن يا فاصله
 • سيني حائل بخش پايين دستگاه يا هر وسيله خارجي ديگر مانع از حركت سيستم اسكن و فاصله مي شود.
 • خرابي موتورهاي اسكن يا فاصله
 • قطع شدن يا خارج شدن تسمه متصل به موتورها

دليل دوم:عدم كاركرد كليدهاي صفر دستگاه

دستگاه روشن شده ولي LCD در وضعيت SET ZERO باقيمانده است.
 • دستگاه را ریست نماييد.
 • دكمه صحيح فشرده شود. مثلاً دكمه هاي اعداد روي پانل تنها مواقع خاصي كار مي كنند.

توجه: جهت جلوگيري از آسيب به دكمه ها در مواقع عدم كاركرد دكمه ها از فشردن آنها با شدت زياد خودداري نماييد.

 • سيستم هنگ كرده است.
 • دكمه صحيح فشرده نمي شود.
كليدهاي روي پانل كار نمي كنند.
 • دستگاه را ریست نماييد.
 • سيستم هنگ كرده است.
LCD به هم ريخته است و حروف به هم ريخته و غير مرتبط نشان مي دهد.
اين مشكل، خللي در كاركرد دستگاه بوجود نخواهد آورد. با اين حال جهت درست شدن كافيست سيستم را stop و مجدداً start نماييد. عدم Refresh شدن LCD: اين مشكل در مواقعي رخ مي دهد كه عمليات مختلف انجام شده در سيستم مانع از بارگذاري مجدد صفحه نمايش مي شود. به خصوص در مواقع حركت درام با سرعتهاي بالا، اين حالت بيشتر رخ مي دهد. برخي از كاراكترهاي روي صفحه نمايش نشان داده نمي شود ولي سيستم درست كار مي كند.
با كمك دست پدال را به پايين فشار داده و همزمان دكمه پايين (فلش سمت چپ) را فشار دهيد تا كليد داخل پمپ سرنگي آزاد شود. پدال پمپ سرنگ بالا رفته و گير كرده است. پدال پمپ سرنگ پايين نمي آيد.
 • دكمه STOP را فشار دهيد و سپس دكمه L4 را فشار دهيد تا درام در حالت 0 قرار گيرد.
 • ولوم را به سمت راست بچرخانيد.
 • سوكت را محكم نماييد و پيچ آنرا ببنديد.
 • درام را با دست بچرخانيد تا از عدم گير كردن آن مطمئن شويد

توجه: در صورت عدم چرخش با وجود بررسي هاي بالا، جهت عدم آسيب به موتور، دستگاه را خاموش نموده و علت را بررسي نماييد.

 • درام در حالت خاموش است.
 • ولوم تنظيم سرعت درام در مقادير كم قرار گرفته است.
 • سوكت سيم درام خارج شده است.
 • درام گير كرده است.
درام جمع كننده چرخش ندارد.
توسط سيم نازكي موارد داراي گرفتگي را باز نماييد يا آنها را تعويض كنيد. گرفتگي نازل، شيلنگ يا لوله اتصال دهنده شيلنگ به نازل توسط محلول پليمري خشك شده پدال پمپ سرنگ بالا مي رود، ولي محلول از نازل بيرون نمي آيد.
قطر سرنگ را با كوليس بصورت درست و دقيق اندازه گرفته و وارد سيستم نماييد. (كليه محاسبات مربوط به سرعت تزريق بر مبناي همين عدد است.) عدم ورود صحيح قطر سرنگ ميزان تزريق محلول پليمري اشتباه است.
دكمه cancel  را دوبار فشار دهيد تا ميزان تزريق شده صفر شود. يا عدد Max Volume در قسمت Injection  را در ميزان 0 تنظيم نماييد. تزريق ميزان محلول به اندازه وارد شده به سيستم عدم تزريق محلول و نمايش Injected volume reaches  to max limit
همه درهاي دستگاه را كنترل نماييد.

توجه: دقت نماييد با بستن درب دستگاه، ولتاژ منبع برقرار خواهد شد به همين دليل قبل از بستن درها از كم بودن ولوم اطمينان حاصل نماييد تا ولتاژ بالا (مثلاً 35 كيلوولت) به يكباره وارد سيستم نشود.

درب دستگاه باز است. منبع تامين اختلاف پتانسيل روشن شده است ولي با چرخاندن ولوم همچنان ولتاژ صفر را نشان مي دهد.
 • كليدها را بررسي نماييد.
 • جك پشت منبع تامين اختلاف پتانسيل را متصل نماييد. (براي اينكار بايستي پيچهاي پش محل قرارگيري منبع باز شود.)
 • كليدهاي درهاي دستگاه گير كرده يا خراب شده است.
 • جك پشت منبع تامين اختلاف پتانسيل خارج شده است.
با باز شدن درهاي دستگاه منبع تامين اختلاف پتانسيل خاموش نمي شود.
 • دماهاي بسيار بالا (بالاي 45 درجه) براي سيستم چندان مناسب نيست. دماي كمتري انتخاب شود.
 • منتظر بمانيد تا ترموستات هيتر مجدداً وصل شود.
 • دماي بسيار بالا انتخاب شده است.
 • جهت جلوگيري از آسيب به هيتر، دستگاه خاموش شده است.
سيستم گرمكن به دماهاي بالا نمي رسد.

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact