English Site پشتيباني محصولات گالري تصاوير مقالات آموزش پروژه ها دريافت فايل صفحه اصلي
 

 

بازدید کارشناسان ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از مراحل ساخت دستگاه های الکتروفورز موئین

 

صبح روز یکشنبه مورخ دهم دیماه 91 آقایان مهندس موسوی زاده و مهندس خلج از کارشناسان ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از مراحل ساخت دستگاه های الکتروفورز موئین در شرکت فناوران نانومقیاس بازدید نمودند. در این جلسه ضمن بازدید از مراحل پیشرفت پروژه، بهینه سازی های انجام گرفته در سیستم های الکترونیکی، مکانیکی و نرم افزاری دستگاه و پیشرفت فیزیکی پروژه مورد تائید کارشناسان ستاد قرار گرفت و مقرر گردید تمامی دستگاه ها تا پایان سالجاری تحویل گردد.

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact