چهارمین جشنواره فناوري نانو  (iran nano 2011)

 17 - 13 مهر 1390

محل دائمی نمایشگاه های تهران - سالن خلیج فارس (44)

 

  • رونمایی از دستگاه الكتروفورز موئين توسط رئیس جمهور (11 مهر 90)

  • دومین دستگاه صنعتی تولید نانوالیاف (مدل INFL800) آماده ارائه در چهارمین جشنواره نانو

  • دستگاه پایلوت الکتروریسی (مدل Electroris_P300) آماده ارائه در چهارمین جشنواره نانو

  • شروع به ساخت دستگاه پایلوت الکتروریسی (مرداد 90)

  • دستگاه الکتروفورز آماده ارائه در جهارمین جشنواره نانو

  • شروع ساخت دومین دستگاه صنعتی تولید نانوالیاف جهت ارائه در جشنواره چهارم

  • دبيرخانه چهارمين جشنواره فناوري نانو آغاز به کار کرد - لینک خبر

  • انتخاب غرفه شرکت فناوران نانومقیاس به عنوان غرفه برتر بخش تجهیزات سومین جشنواره فناوری نانو

  • رونمايي از دستگاه صنعتي توليد نانوالياف و دستگاه آزمايشگاهي توليد نانوالياف بدون نازل در سومین جشنواره فناوري نانو

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact