English Site پشتيباني محصولات گالري تصاوير مقالات آموزش پروژه ها دريافت فايل صفحه اصلي
 

راهنماي ايمني

ايمني
در صورت بكار بردن ولتاژهای بیشتر از 50 ولت در كل پوست بدن انسان، در صورتيكه اين ولتاژ بتواند با عبور از ناحیه قفسه سینه در بافت های بدن جریان الکتریکی تولید كند، قادر به تشکیل الیاف در قلب انسان خواهد بود. در مورد برق گرفتگي، خطر ايجاد شده عمدتا به علت رسانايي كم پوست خشك بدن انسان است. اگر پوست مرطوب باشد یا زخمي بر روي آن وجود داشته باشد، یا در صورت كار گذاشتن الکترود در پوست، حتی ولتاژهاي كمتر از 40 ولت نيز در صورت تماس می تواند کشنده باشد.
تماس اتفاقي با ولتاژ بالايي كه انرژی کافی تامین مي كند، معمولا منجر به جراحت شدید و یا مرگ مي شود. این عمل در صورتي رخ می دهد كه بدن فرد مسیري را برای عبور جریان كه باعث صدمه به بافت ها و نارسایی قلب مي گردد، ايجاد كند. سایر جراحات شامل سوختگی ناشي از قوس الکتریکی ایجاد شده توسط تماس اتفاقی است؛ اگر راه هاي تنفسي مصدوم را تحت تاثیر قرار دهد، بسيار خطرناک مي باشد. همچنين ممکن است آسیب دیدگی ها در اثر نیروهای فیزیکی وارد شده به بدن فرد (براي مثال، سقوط از ارتفاع يا پرت شدن از مسافت دور و قابل توجهي) باشد. بي حفاظي در برابر ولتاژ بالا با انرژی كم ممکن است بی خطر باشد، مانند جرقه هاي تولید شده در آب و هوای خشک هنگام دست زدن به دستگیره بعد از راه رفتن روي کف مفروش.
 

توجه: مطالب این صفحه جهت اطلاع درج گردیده و این شرکت فروشنده تجهیزات مرتبط با تست ارت نمی باشد.

بهارك خياط نادري

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact