فیلترهای روغن Nfo شرکت فناوران نانومقیاس

مشخصات:

فیلترهای  روغن  Nfo برپایه نانوالیاف سنتزی کارایی بیشتری نسبت به فیلترهای سلولزی دارند و در خودروهای سبک و سنگین کاربرد دارند. دوام فیلترهای روغن  Nfo حداقل 50 درصد بیشتر از  فیلترهای سلولزی می باشد.

ویژگی های فیلترهای روغن  Nfo:

1- کارایی بالاتر: کارایی فیلترهای روغن Nfo بالاتر از 90 درصد می باشد در صورتی که کارایی فیلترهای معمولي بین 40 تا 80 درصد است.

2- کاهش مقاومت: فیلترهای روغن  Nfo نسبت به فیلترهای سلولزی به وضوح مقاومت کمتری از خود نشان می دهند. نانوالیاف در این فیلترها آلودگی های بیشتری را جذب کرده و مقاومت کمتری از خود نشان می دهند. مقاومت کمتر فیلتر باعث کاهش فرسایش موتور می شود.

3- ظرفیت بیشتر: ظرفیت فیلتر در واقع میزان جذب آلودگی ها در حین کارا بودن فیلتر میباشد. فیلترهای روغن Nfo کارایی بسيار بیشتری نسبت به فیلترهای معمولی سلولزی دارند.

 

کاربردهای فیلترهای روغن  Nfo:

 فیلترهای روغن Nfo در انواع خودروهای سبک و سنگین کاربرد دارند.

 

قیمت فیلتر: 

قیمت فیلترهای Nfo بسته به نوع فیلتر دارد و بیشترین مقدار آن 30 درصد گرانتر از فیلترهاي سلولزی مشابه می باشند و از آنجاییکه کارایی و دوام آن حداقل دو برابر فیلترهای معمول است به همین دلیل مقرون به صرفه خواهد بود.

 

اين شركت آمادگي دارد با همكاري شركتهاي فيلترساز، محصول مشترك فيلترهاي روغن توليد و ارائه نمايد.

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact