English Site پشتيباني محصولات گالري تصاوير مقالات آموزش پروژه ها دريافت فايل صفحه اصلي
 

 

راهنمای تبدیل گیج نازل در الکتروریسی - Syringe Needle Conversion Chart

با توجه به اینکه یکی از پارامترهای موثر در الکتروریسی قطر نازل مورد استفاده می باشد لازم است ابعاد آن مورد توجه قرار گرفته و بدرستی انتخاب گردد. ابعاد حک شده روی نازلها بر مبنای واحد گیج می باشد که بایستی به میلی متر یا اینچ تبدیل شود. هر چه اندازه گیج بزرگتر باشد نشاندهنده کوچکتر بودن ابعاد خارجی نازل می باشد. با استفاده از جدول زیر به راحتی می توان گیج حک شده روی نازل را به میلیمتر تبدیل کرد.

Needle Nominal Outer Diameter Nominal Inner Diameter Nominal Wall Thickness
Gauge inches mm tol. inches (mm) inches mm tol. inches (mm) inches mm tol. inches (mm)
7 0.180 4.572 0.001 (0.025) 0.150 3.810 0.003 (0.076) 0.015 0.381 0.001 (0.025)
8 0.165 4.191 " 0.135 3.429 " " " "
9 0.148 3.759 " 0.118 2.997 " " " "
10 0.134 3.404 " 0.106 2.692 " 0.014 0.356 "
11 0.120 3.048 " 0.094 2.388 " 0.013 0.330 "
12 0.109 2.769 " 0.085 2.159 " 0.012 0.305 "
13 0.095 2.413 " 0.071 1.803 " " " "
14 0.083 2.108 " 0.063 1.600 " 0.01 0.254 "
15 0.072 1.829 0.0005 (0.013) 0.054 1.372 0.0015 (0.038) 0.009 0.229 0.0005 (0.013)
16 0.065 1.651 " 0.047 1.194 " " " "
17 0.058 1.473 " 0.042 1.067 " 0.008 0.203 "
18 0.050 1.270 " 0.033 0.838 " 0.0085 0.216 "
19 0.042 1.067 " 0.027 0.686 " 0.0075 0.191 "
20 0.03575 0.9081 0.00025 (0.0064) 0.02375 0.603 0.00075 (0.019) 0.006 0.1524 0.00025 (0.0064)
21 0.03225 0.8192 " 0.02025 0.514 " " " "
22 0.02825 0.7176 " 0.01625 0.413 " " " "
22s " " " 0.006 0.152 " 0.0111 0.2826 "
23 0.02525 0.6414 " 0.01325 0.337 " 0.006 0.1524 "
24 0.02225 0.5652 " 0.01225 0.311 " 0.005 0.1270 "
25 0.02025 0.5144 " 0.01025 0.260 " " " "
26 0.01825 0.4636 " " " " 0.004 0.1016 "
26s 0.01865 0.4737 " 0.005 0.127 " 0.0068 0.1734  
27 0.01625 0.4128 " 0.00825 0.210 " 0.004 0.1016 "
28 0.01425 0.3620 " 0.00725 0.184 " 0.0035 0.0889 "
29 0.01325 0.3366 " " " " 0.003 0.0762 "
30 0.01225 0.3112 " 0.00625 0.159 " " " "
31 0.01025 0.2604 " 0.00525 0.133 " 0.0025 0.0635 "
32 0.00925 0.2350 " 0.00425 0.108 " " " "
33 0.00825 0.2096 " " " " 0.002 0.0508 "
34 0.00725 0.1842 " 0.00325 0.0826 " " " "

 

ویکی پدیا

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact