لیست اختراعات ثبت شده شرکت فناوران نانومقیاس

FNM Patents

 

 

لیست اختراعات داخلی شرکت فناوران نانومقیاس:

عنوان اختراع ردیف

دستگاه آزمايشگاهي الكتروريس غوطه وري

1

ساخت دستگاه توليد نانو الياف در مقياس هاي صنعتي و نيمه صنعتي و آزمايشگاهي

2

فيلتر هوامبتني بر نانو الياف

3

ماسك تنفسي نانويي

4

دستگاه الكتروفورز مويين

5

دستگاه پمپ سرنگي

6

منبع تامين اختلاف پتانسيل بالا 7
سيستم الكتروريسي دمشي 8
سيستم الكتروريسي كارتريجي 9

کیسه فیلتر نانویی جاروبرقی

10
سیستم الکتروریسی گریز از مرکز 11
توری پنجره مبتنی بر فناوری نانو 12

 

لیست اختراعات بین المللی شرکت فناوران نانومقیاس:

  • Dual syringe pump (USD668329S1)

  • Needleless electrospinning apparatus  (WO 2016038528 A1)

  • Nano face mask and method for producing the same (WO 2016128844 A1)

  • Absorbent medium for isolation of biological molecules and method for synthesizing same (US20160016147A1)

  • Blowing-assisted electrospinning (US10138574B2)

 

 

 

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact