فروش ۲ دستگاه آزمایشگاهی الکتروریسی به کشور عراق

 

 

 

 

 

پس از فروش چند دستگاه منبع ولتاژ بالا به کشور عراق، تعداد ۲ دستگاه آزمایشگاهی الکتروریسی در آبان ماه ۱۳۹۷به کشور عراق صادر گردید. با توجه به روند رو به رشد دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در کشور عراق امید است در آینده ای نزدیک شاهد افزایش قابل توجه بازار محصولات شرکت در کشور عراق باشیم.

 

 

 

 

 

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact