شناسایی مولکول کایرال β- فنیل اتیل آمین در محلول استاندارد توسط دستگاه الکتروفورز مویین ساخت شرکت فناوران نانومقیاس

 

 

 

 

 

مقدمه

 وقتی در مولکولی چهار گروه مختلف به یک اتم کربن متصل باشند، آن کربن، کایرال (مرکز فضایی یا مرکز کایرال) نامیده می‌شود. به کربن موجود در این نوع مولکول‌ها مرکز کایرال یا کربن نامتقارن نیز می‌گویند. مولکول-هایی که حداقل یک مرکز کایرال داشته باشند بر تصویر آینه‌ای خود قابل انطباق نیستند و به صورت یک جفت انانتیومر وجود دارند. خصوصیت‌های فیزیکی همچون نقطه ذوب، جوش، میزان حلالیت و چگالی یک جفت انانتیومر کاملاً شبیه هم است و به وسیله این روش‌ می‌توان برخی ترکیبات کایرال از هم جدا کرد.

 

روش اندازه گیری

الکتروفورز یک روش جداسازی بر اساس اختلاف سرعت مهاجرت گونه�های باردار در یک محلول الکترولیت است که در طول آن یک میدان الکتریکی جریان مستقیم اعمال شده است. نمونه به درون لوله�ی کوچکی که بین دو مخزن الکترولیت قرار دارد و الکترودهای پلاتینی نیز در آن�ها فرو رفته، تزریق می�شود. سپس جداسازی از طریق تفاوت در سرعت مهاجرت گونه�ها به طرف یکی از دو الکترود  صورت می�گیرد. شناسایی و تعیین مقدار آنیون�های آنالیز شده به صورت مستقیم به صورت جذب UV انجام می شود.


محدوده ی  اندازه گیری

محدوده ی اندازه گیری این مولکول کایرال طبق جدول زیر تعیین شده است.

Component Measurment ranges” mg/l
β- فنیل اتیل آمین 500-20

 

تجهیزات و معرف ها

در  این آنالیز از سیستم الکتروفورز موئین ساخت شرکت فناوران نانومقیاس مدل Fnm CE1000  استفاده شده است. جمع آوری, پردازش و خروجی داده ها تحت سیستم عامل ویندوز XP/7/8 با بسته نرم افزاری Fnm CE1000 انجام شد. همچنین تمام معرف ها از گرید تجزیه ای یا بالاتر تهیه شد.

آنالیز نمونه استاندارد

بافر: بورات M 025/0 و M005/0  Chiral Selector

کپیلاری: Leff/Ltot  cm 75/90, m� 50 ID  

تزریق: s 3 *mbar95

ولتاژ: V12

دما: RT

طول موج:nm 225

 

نمونه: محلول استاندارد

1---R β- فنیل اتیل آمین

2- S--β- فنیل اتیل آمین

 

 

 

دریافت فایل

 

 
 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact