جداسازی آلبومین  در محلول استاندارد توسط الکتروفورز مویین ساخت شرکت فناوران نانومقیاس 

 

 

 

 

مقدمه

الکتروفورز موئین یکی از تستهای پر کاربرد در آزمایشگاه های تشخیص طبی می باشد. این تست اغلب بر روی سرم خون و گاهی بر روی ادرار انجام می شود. این روش به منظور بررسی حضور یک پروتئین غیر نرمال در بدن، فقدان یک پروتئین طبیعی بدن و یا حتی افزایش و کاهش پروتئین ها با شرایط و بیماری های مختلف کاربرد دارد.

 

روش اندازه گیری

الکتروفورز یک روش جداسازی بر اساس اختلاف سرعت مهاجرت گونه�های باردار در یک محلول الکترولیت است که در طول آن یک میدان الکتریکی جریان مستقیم اعمال شده است. نمونه به درون لوله�ی کوچکی که بین دو مخزن الکترولیت قرار دارد و الکترودهای پلاتینی نیز در آن�ها فرو رفته، تزریق می�شود. سپس جداسازی از طریق تفاوت در سرعت مهاجرت گونه�ها به طرف یکی از دو الکترود  صورت می�گیرد. شناسایی و تعیین مقدار آنیون�های آنالیز شده به صورت مستقیم به صورت جذب UV انجام می شود.

محدوده ی اندازه گیری

 

محدوده ی اندازه گیری آلبومین مطابق جدول زیر تعیین شده است:

 

Measurment ranges” mg/l

Component

20-500

Albumin

 

تجهیزات و معرف ها

در  این آنالیز از سیستم الکتروفورز موئین ساخت شرکت فناوران نانومقیاس مدل Fnm CE1000  استفاده شده است. جمع آوری, پردازش و خروجی داده ها تحت سیستم عامل ویندوز XP/7/8 با بسته نرم افزاری Fnm CE1000 انجام شد. همچنین تمام معرف ها از گرید تجزیه ای یا بالاتر تهیه شد.

آنالیز نمونه استاندارد

بافر: محلول بورات M 05/0 و M 005/  SDS

کپیلاری: Leff/Ltot  cm 50/70, m� 70 ID  

تزریق: s 3 *mbar95

ولتاژ: kV14

طول موج:nm 225

 

نمونه: محلول استاندارد

آلبومین: (mg/L 50)

 

 

دریافت فایل

 

 

 
 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact