تاییدیه های شرکت فناوران نانومقیاس

FNM Certificates

 

 

بررسی محصولات و اعطای گواهینامه نانومقیاس

مطابق با استاندارد ملی ۱۲۰۹۸ و استانداردهای بین‌المللی تدوین‌شده کمیته استانداردسازی فناوری نانو ISO/TC۲۲۹ نانومقیاس محدوده اندازه تقریبی ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است. ماده‌ای که هر یک از ابعاد خارجی آن یا ساختار داخلی و یا سطحی آن نانومقیاس باشد نانو ماده تعریف می‌گردد. محصول فناوری نانو محصول حاوی نانو ماده است که کارکرد یا خاصیت آن با فناوری نانو بهبودیافته و یا مبتنی بر فناوری نانو باشد.

به محصولاتی که در حوزه فناوری نانو قرار می‌گیرند، گواهینامه نانومقیاس اعطا می‌گردد. گواهینامه نانومقیاس با اعتبار یک‌ساله صادرشده و قابل تمدید است. همچنین در طول مدت اعتبار جهت اطمینان از ثبات مقیاس و خواص محصول تولیدی، بازرسی‌های دوره‌ای از شرکت انجام می‌شود.

فرایند بازرسی با بررسی مدارک و مستندات متقاضی آغازشده و سپس با توجه به نوع محصول، دستورالعمل بازرسی و طراحی آزمون‌ها جهت بررسی به شرکت اعلام می‌گردد. با بازدید و نمونه‌برداری کار‌شناس از محل تولید و انجام آزمایش‌ها طبق طرح آزمون، گزارش فنی واحد بازرسی مبنی بر تأیید یا عدم‌تأیید نانومقیاس محصول اعلام می‌شود. نتایج این گزارش پس از بررسی متخصصین این حوزه و ارائه در شورای راهبردی نانومقیاس، به اطلاع متقاضی می‌رسد.

مراحل ارزیابی و اعطا تاییدیه نانومقیاس

• ارائه درخواست وارسال مستندات فنی توسط متقاضی

• تدوین طرح آزمون بازرسی و بررسی انطباق مستندات ارسالی

• هماهنگی بازدید و نمونه برداری از فرایند تولید محصول

• انجام تست‌ها طبق طرح آزمون و بررسی نتایج

• ارائه گزارش بازرسی و بررسی نتایج در کمیته تخصصی

• اعطای تاییدیه نانومقیاس به شرکت

 

تاییدیه های نانومقیاس شرکت فناوران نانومقیاس

گواهی نانومقیاس الکتروفورز مویینه

 

گواهی نانومقیاس الکتروریس صنعتی

 

گواهی نانومقیاس الکتروریس غوطه وری

 

گواهی نانومقیاس الکتروریس پایلوت

 

گواهی نانومقیاس الکتروریس آزمایشگاهی

 

 

 

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact