نصب و راه اندازی دستگاه صنعتی الکتروریسی در کشور مالزی

 

 

 

 

 

دستگاه صنعتی الکتروریسی در روز 25 فروردین در یک شرکت تولید کننده محصولات پزشکی در کشور مالزی نصب و راه اندازی گردید. قبل از این 2 دستگاه نیمه صنعتی جهت کاربرد فیلتراسیون در کشور مالزی نصب شده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact