بازديد فرماندار شهريار و رياست اداره صنعت،معدن وتجارت شهريار از شرکت فناوران نانومقیاس

 

 

 

 

 

بازديد فرماندار شهريار و رياست اداره صنعت،معدن وتجارت شهريار از واحدهاي توليدي شهرستان
درمورخ پنج شنبه
۲۲ شهریور ۹۷ جناب آقاي مهندس طاهري فرماندار و آقاي مصلحي رئيس اداره صنعت،معدن وتجارت از چهار شرکت توليدي شهرستان شهريار بازديد نمودند.

در راستاي بازديد هاي دوره اي جناب آقاي مهندس طاهري فرماندار و آقاي مصلحي رياست اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان شهريار در مورخ پنج شنبه 97/6/22 ،از
۴ شرکت با نام هاي "بهينه روشن کار، توليدکننده دستگاه هاي کارخانجات آسفالت، شرکت کاسل نوش توليد کننده انواع ماءالشعير و آبميوه گازدار، شرکت نورگستر بسحق توليد کننده چراغ پرايد و شرکت فنآوران نانومقياس توليدکننده دستگاه هاي توليد الياف نانو" بازديد نمودند. در طي اين بازديد مقررگرديد مشکلات پيش رو اين توليدکنندگان در اولين جلسه کارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مطرح و مورد بررسي قرارگيرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact