دستگاه الكتروفورز مويين کلینیکی

Clinical Capillary Electrophoresis

الكتروفورز مويين  (CE)يك روش جداسازي و آناليز است كه در اين روش مهاجرت اجزاي نمونه با سرعت‌هاي متغير در اثر ميدان الكتريكي بكار رفته در يك لوله مويين و از جنس سيليكا كه با پلي‌آميد پوشش داده شده است، صورت مي‌گيرد. براي آشكارسازي اجزاي نمونه از آناليز فلورسانس يا اسپكترومتري بوسيله دريچه‌اي در لوله مويين استفاده مي‌گردد. الكتروفورز مويين داراي كاربردهاي بسياري از جمله آناليز پروتيين‌ها، پپتيدها، تركيبات كايرال، داروها، يون‌هاي معدني و بويژه سايزبندي و مشخصه سازي نانومواد مي باشد.

CE 1000 يك سيستم الكتروفورز مويين تمام خودكار است كه توسط شركت "فناوران نانومقياس" توسعه يافته است. اين سيستم به پژوهشگران اجازه مي‌دهد كه پارامترهايي مانند سرعت تزريق، زمان كار، ولتاژ نمونه و ولتاژ كاري هر نمونه را برنامه‌ريزي كنند. اين دستگاه داراي دو حالت تزريق نمونه بصورت هيدرواستاتيك خودكار و مهاجرت الكتريكي مي‌باشد. در سيستم CEP 1000 از يك آشكارساز نور مريي- فرابنفش با نويز كم و يك منبع تامين ولتاژ بالا قابل تعويض استفاده شده است. براي دقت بيشتر، يك بخش تزريق خودكار هوا در دستگاه تعبيه شده است كه بعد از هر اجرا لوله‌هاي مويين را تميز مي‌كند.

CE 1000 بر پايه كمترين مقدار حلال و نمونه، آناليز سريع و كارايي بالا با نتايج سودمند براي بسياري از آزمايشگاه ها طراحي شده است. اين سيستم همچنين داراي كاربردهاي وسيعي در صنايع مختلف مي باشد؛ كه برخي از حوزه هاي كاربردي مهم آن عبارتند از: آناليز غذا، آناليز داروها، بيوآناليز، آناليز آلودگي هاي محيط، آناليز نانومواد و ...

 الكتروفورز مويين  (CE)يك روش نسبتاً جديد جداسازي در مقايسه با تكنيك‌هاي جداسازي قديمي مانند كروماتوگرافي مايع با فشار بالا (HPLC) يا كروماتوگرافي گازي (GC) مي‌باشد. يكي از مزاياي مهم الكتروفورز مويين نسبت به ديگر تكنيك‌هاي جداسازي، توانايي آن در جدا كردن مولكول هاي باردار و بدون بار است.

 

 

این دستگاه در مرحله ساخت نمونه اولیه قرار دارد.

 

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact