فیلترهای Nfa شرکت فناوران نانومقیاس (فيلتر هوا)

نانوفيلتر هوا - Nanofilter

فیلترهای تولیدی شرکت فناوران نانو مقیاس که برپایه نانوالیاف ساخته شده اند ذرات خیلی ریز معلق در سیالهای مختلف مایع و گاز را با کارآیی بسیار بالا غربال می کنند. نتایج اولیه تستهای ارسالی به کشور آلمان در خصوص فیلترهای ارتقا یافته با نانوالیاف تهیه شده در شرکت فناوران نانومقیاس نشان دهنده کارائی بسیار خوب این نوع فیلترها می باشد. بطوریکه فیلتر نانویی 50% کاهش در ذرات غبار عبور کرده را در مقایسه با فیلتر پایه نشان می دهد. همزمان این پوشش نانوئی طول عمر فیلتر را  25%  افزایش می دهد. این نتایج در کنار عدم افزایش افت فشار در مقایسه با فیلتر پایه، امیدواری زیادی را در استفاده از این تکنولوژی در صنایع مختلف مانند پزشکی، نیروگاهی، خودروئی، شیمیائی، نظامی، معدنی و غیره به وجود می آورد. در حال حاضر شرکت نانومقیاس در حال ساخت دستگاههای صنعتی پوشش فیلتر با قابلیت پوشش 10000 متر مربع کاغذ فیلتر با الیاف نانو در روز، می باشد.

فیلترهای هوای Nfa شرکت فناوران نانومقیاس تحولی نوین در فناوری فیلتراسیون ارائه داده است. نانوالیاف موجود در این فیلترها آلودگیهای بیشتری را گرفته و جریان هوای بهتری نسبت به فیلترهای سلولزی دارد. فیلترهای هوای Nfa باعث افزایش کارایی و بالا بردن عمر موتور میگردند.

مشخصات:

فیلترهای تولیدی شرکت فناوران نانو مقیاس که برپایه نانوالیاف ساخته شده اند ذرات خیلی ریز معلق در سیالهای مختلف مایع و گاز را به راحتی غریال می کنند. کارایی این فیلترها نسبت به فیلترهای معمولی سلولزی بسيار برابر است.  در این فیلترها از سلولز به عنوان پایه غشای فیلتراسیون استفاده شده است. فیلترهای معمولی سلولزی بدلیل داشتن الیاف ضخیم تر کارایی کمتری دارند در صورتی فضای بین نانوالیاف سنتزی بدلیل باریک بودن نانوالیاف بیشتر بوده و باعث افزایش کارایی فیلتر می گردد.

ویژگیهای فیلترهای هوای Nfa:

1- کارایی بالا: این نوع فیلترها نسبت به فیلترهای سلولزی، کارایی بیشتري از خود نشان می دهند و طول عمر آنها حداقل 50 درصد بیشتر از عمر فیلترهای سلولزی است.

2- جریان هوای بهتر: فیلترهای سلولزی از الیاف سلولزی تشکیل شده اند که ضخامت بالایی داشته و با برخورد به ذرات آلاینده حفرات آنها به سرعت پر می شود در صورتی که نانوالیاف سنتزی ضخامتی پایین تر از یک میکرون دارند و فضای بین آنها نیز بیشتر است و این پدیده باعث خواهد شد جریان هوا به راحتی از این نوع فیلترها صورت بگیرد.

3- ظرفیت بیشتر: فیلترهای هوای Nfa، بیشتر از دو برابر آلودگی نسبت به فیلترهای سلولزی در خود نگه می دارند. ازآنجاییکه نانوالیاف روی بستر الیاف سلولز حفرات بیشتری در واحد سطح نسبت به الیاف سلولزی دارند اجازه میدهند آلودگیهای بیشتری بدون ایجاد اختلاف فشار جذب فیلتر گردند. بدیهی است با بهینهسازی ضخامت لایه نانوالیاف این پدیده بهبود می یابد.

4- طول عمر بیشتر: فیلترهای هوای Nfa نسبت به فیلترهای سلولزی حداقل 50 درصد بیشتر عمر مفید دارند.

کاربردهای فیلترهای هوای Nfa:

فیلترهای هوای Nfa به دلیل شرایط مطلوبی که برای انواع خودروها پدید میآورند در تمامی اتومبیلهای سبک و سنگین کاربرد دارند.

قیمت فیلتر:

قیمت فیلترهای هوای Nfa بسته به نوع فیلتر دارد و بیشترین مقدار آن 30 درصد فیلتر سلولزی مشابه میباشد و از آنجاییکه کارایی و دوام آن حداقل 50 درصد بیشتر از فیلترهای سلولزی است به همین دلیل مقرون به صرفه خواهد بود.  

 

اين شركت آمادگي دارد با همكاري شركتهاي فيلترساز، محصول مشترك فيلترهاي هوا توليد و ارائه نمايد.

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact